Phần mềm quản lý giao nhận và kho vận LogSoft

I. Giới thiệu Phần mềm quản lý sản xuất LogSoft được công ty TNHH Phát triển Phần mềm Quang Trung nghiên cứu và phát triển, cung cấp giải pháp quản lý cho các đơn vị cung cấp dịch vụ giao nhận và kho vận. LogSoft cung cấp các công cụ để doanh nghiệp có thể quản lý hoạt động kinh doanh một cách đơn giản, hiệu quả. Phần mềm LogSoft…

Phần mềm quản lý bán hàng trực tuyến

1. Giới thiệu Ngày nay xã hội ngày càng phát triển, đòi hỏi các dịch vụ cung cấp cũng cần phải tiện lợi và nhanh chóng hơn. Hoạt động quản lý bán hàng cũng không nằm ngoài những đòi hỏi đó. Các khâu trong qui trình bán hàng cũng cần thực hiện nhanh chóng hơn, đơn giản và tiện lợi hơn. Dựa trên sự phát triển ngày càng mạnh mẽ,…