Phần mềm quản lý ký túc xá

I. Giới thiệu

Với việc quản lý thông tin sinh viên bằng thẻ RFID, Phần mềm quản lý ký túc xá mang đến cho nhà ký túc xá sinh viện một giải pháp hoàn chỉnh, các khâu, qui trình đều liên thông, kết nối với nhau. Điều đó sẽ giúp cho việc quản lý sinh viên thuê phòng thuận tiện, tối ưu.

II. Module

 1. Dashboard
  1. Thống kê nhà phòng.
  2. Theo dõi đóng phí nội trú.
  3. Theo dõi đóng phí bảo hiểm năm học.
  4. Theo dõi đóng phí điện nước hàng tháng.
  5. Thống kê các thông tin về sinh viên
 2. Công tác Quản lí sinh viên
  1. Import danh sách thí sinh trúng tuyển từ excel.
  2. Tiếp nhận sinh viên, xếp phòng
  3. Chụp hình sinh viên
  4. Chuyển phòng
  5. Dồn phòng sinh viên vào mỗi cuối năm học
  6. Tìm kiếm theo Hồ sơ sinh viên
  7. Quản lí thông tin sinh viên: Thẻ sinh viên, trạng thái,
 3. Trưởng nhà
  1. Ghi chỉ số điện nước
  2. Trả phòng
  3. Chuyển phòng
  4. Gia hạn thuê phòng
  5. Gởi yêu cầu sửa chữa thiết bị
 4. Kế toán tài vụ
  1. Thu phí nội trú
  2. Thu phí bảo hiểm ngoại trú
  3. Thu phí điện nước
  4. Hoàn trả các loại phí
 5. Quản trị thiết bị
  1. Nhập, xuất, tồn kho thiết bị phục vụ sửa chữa
  2. Tiếp nhận yêu cầu sửa chữa
  3. Yêu cầu nghiệm thu
  4. Phê duyệt yêu cầu sửa chữa.
 6. An ninh sinh viên
  1. Kiểm soát thông tin sinh viên ra vào cổng, tòa nhà
  2. Cảnh báo sinh viên nợ phí.
  3. Đồng bộ dữ liệu sinh viên từ hệ thống xuống máy trạm
 7. Thống kê, báo cáo
  1. Thống kê các loại phí
  2. Thống kê điện nước
  3. Thống kê sinh viên
  4. Thống kê hoàn trả
 8. Quản lý người dùng, an ninh hệ thống
  1. Quản lý thông tin người dùng
  2. Phân quyền hệ thống theo module, theo tính năng
  3. Sao lưu, phục hồi dữ liệu hệ thống.
 9. Quản lý Khảo sát:
  1. Khảo sát Ý kiến của Sinh viên trong kí túc xá
 10. Quản lý Điểm rèn luyện:
  1. Tạo bộ đánh giá
  2. Chấm điểm
  3. Xếp loại
  4. Báo cáo
 11. Web, App sinh viên
  1. Trang thông tin tương tác giữa sinh viên và Ban quản lý KTX
  2. Sinh viên đăng ký ở KTX
  3. Xem hóa đơn, phí dịch vụ phát sinh trong quá trình lưu trú
  4. Sinh viên gởi yêu cầu: Gia hạn ở kTX; Tạm ngưng; Sửa chữa thiết bị;
 12. App kiểm soát an ninh
  1. Theo dõi hoạt động ra, vào cổng của sinh viên
  2. Kết hợp barrier cho phép sinh viên ra/vào cổng
  3. Khóa thẻ sinh viên

III. Hình ảnh  tiêu biểu

1. Đăng nhập:

2. Dashboard:

3. Quản lí Trường – Sinh viên trong Hệ thống KTX:

4. Quản lí Khu/Nhà/Phòng:

5. Quản lí Cài đặt hệ thống:

6. Quản lí Thuê phòng:

7. Quản lí Khám bệnh:

8. Quản lí Hoá đơn – Lệ phí:

9. Quản lí Sửa chữa, bảo trì:

10. Quản lí Khảo sát:

11. Quản lí Rèn luyện:

12. Báo cáo các loại:

IV. Demo

Cảm ơn quí khách đã quan tâm đến sản phẩm.

Quí khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi để được demo, giới thiệu chu đáo hơn.

Trân trọng!