Phần mềm quản lý sản xuất kinh doanh nước đá

I. Giới thiệu
Phần mềm quản lý sản xuất kinh doanh nước đá với các tính năng đa dạng, dễ sử dụng giúp khách hàng tiết kiệm thời gian, giảm thất thoát, nâng cao hiệu quả kinh doanh. Phần mềm có thể triển khai trực tuyến, hoặc cài trên từng máy khách hàng phù hợp với qui mô sản xuất, kinh doanh của từng khách hàng. Truy cập phần mềm bằng trình duyệt, tương thích trên web, máy tính bảng, smartphone.

II. Tính năng
1. Bán hàng
Quản lý các đơn hàng sỉ hoặc lẻ một cách thuận tiện


2. Giao hàng
Quản lý chuyến xe, xác nhận giao hàng thuận tiện

Chi tiết chuyến xe

Xác nhận giao hàng
3. Bảng giá cho từng khách hàng

4. Quản lý thu chi


Thu công nợ

5. Quản lý máy làm đá

Theo dõi nhật ký máy

Theo dõi bật, tắt máy

6. Quản lý nhân viên

7. Chấm công

8. Tính lương

9. Báo cáo

10. Phân quyền linh hoạt

III. Demo
Vui lòng liên hệ (0938.203.609 A Ngưu) để được giới thiệu, demo chương trình