Phần mềm quản lý giao nhận và kho vận LogSoft

I. Giới thiệu Phần mềm quản lý sản xuất LogSoft được công ty TNHH Phát triển Phần mềm Quang Trung nghiên cứu và phát triển, cung cấp giải pháp quản lý cho các đơn vị cung cấp dịch vụ giao nhận và kho vận. LogSoft cung cấp các công cụ để doanh nghiệp có thể quản lý hoạt động kinh doanh một cách đơn giản, hiệu quả. Phần mềm LogSoft…