Phần mềm quản lý sửa chữa bảo hành điện thoại

I. Giới thiệu
Với các hệ thống cửa hàng sửa chữa bảo hành chuyên nghiệp, việc quản lý tồn kho hàng ngàn linh kiện, kiểm soát hàng trăm phiếu giao nhận trong ngày tại các cửa hàng của hệ thống trở nên cồng kềnh, phức tạp.
Từ thực tế đó, chúng tôi đã nghiên cứu và xây dựng một giải pháp để đáp ứng những chu cầu trên và giúp việc quản lý, vận hành của hệ thống trở nên dễ dàng, thuận tiên.

II. Tính năng
1. Quản lý đơn hàng

2. Quản lý bảng giá linh kiện, dịch vụ

3. Quản lý kho linh kiện

4. Quản lý thu chi  tài chính

5. Thống kê đa dạng

6. Báo cáo chi tiết

7. Quản trị linh hoạt

III. Demo
Để trải nghiệm thực tế phần mềm, vui lòng truy cập theo thông tin sau:
url: http://mobile.osales.vn
user: demo
pass:demo123