Phần mềm quản lý căn hộ, cho thuê văn phòng

I. Giới thiệu:
“Phần mềm quản lý căn hộ”  cung cấp giải pháp toàn diện cho nhu cầu quản lý căn hộ chung cư, cho thuê văn phòng. Các nghiệp vụ bao gồm trong hệ thống như (quản lý khách hàng; quản lý thông tin mặt bằng;quản lý cho thuê; quản lý công nợ; quản lý thiết bị, yêu cầu sửa chữa; quản lý thu phí dịch vụ điện nước; quản lý bãi xe; hệ thống báo cáo đầy đủ linh hoạt). Phần mềm quản lý cho thuê căn hộ  được xây dựng trên mô hình web – client; giao diện tương thích với nhiều loại thiết bị (mobile, tablet, web chuẩn), cùng với hệ thống an ninh, an toàn dữ liệu được thiết kế tối ưu nhằm đảm bảo cho hệ thống được an toàn và thông suốt.

II. Các phân hệ trong Phần mềm quản lý cho thuê căn hộ:
1. Quản lý khách hàng
– Quản lý thông tin khách hàng:
+ Thông tin cá nhân (tên, địa chỉ, email, điện thoại liên hệ).
+ Thông tin gia đình (thông tin vợ chông, con cái,…)
– Thông tin ngành nghề:
+ Lĩnh vực hoạt động
+ Qui mô công ty
+ Thị trường
– Ban giám đốc
– Thông tin tài chính, BDS
– Lịch sử thuê

2. Quản lý thông tin mặt bằng
– Quản lý hệ thống tòa nhà:
+ Thông tin tòa nhà:(Địa chỉ;năm xây dựng; số tầng; mô tả).
+ Quản lý thông tin căn hộ, mặt bằng: (diện tích; đơn giá; danh mục; lịch sử thuê; khách thuê hiện tại; trạng thái giao dịch hiện tại).
– Quản lý cho thuê:
+ Quản lý hợp đồng thuê
+ Cảnh báo hợp đồng hết hạn
+ Gia hạn thuê

3. Quản lý công nợ
– Quản lý công nơ khách thuê
– Cảnh báo thu phí
– Quản lý thiết bị, yêu cầu sửa chữa:
+ Quản lý nhập xuất tồn thiết bị.
+ Quản lý thông tin nhà cung cấp.

4. Quản lý yêu cầu sửa chữa
– Quản lý dịch vụ điện, nước: (đơn giá điện, nước).
– Ghi chỉ số điện nước (nhân viên tự ghi hoặc khách thuê tự ghi).

5. Quản lý nhân sự – tiền lương
– Quản lý thông tin nhân sự.
– Kết nối máy chấm công.
– Tính lương (lương hành chính, lương kỹ thuật,..)

6. Hệ thống báo cáo
– Báo cáo tình trạng thuê mặt bằng.
– Báo cáo doanh thu.
– Báo cáo phí điện nước.
– Báo cáo sửa chữa.
– Báo cáo nhập xuất tồn thiết bị.

7. Hệ thống, an ninh, an toàn dữ liệu
– Phần mềm Quản lý cho thuê căn hộ được xây dựng trên mô hình web – client.
– Giao diện responsive tương thích với nhiều loại thiết bị (mobile, tablet, giao diện web chuẩn).
– Phân quyền hệ thống theo role, menu, chi tiết cho từng user.
– Sao lưu dữ liệu tự động.
– Mã hóa thông tin người dùng.
– Ngăn chặn các loại tấn công phá hoại:
+ Upload and/or execution of malicious file.
+ SQL Injection attack.
+ XSS(Cross Site Scripting) attack,..

8. Phiên bản di động
– App dành cho khách hàng (Android, iOS)
– App dành cho nhân viên quản lý (Android, iOS)

III. Một số hình ảnh tiêu biểu:

1. Dashboard:

2. Quản lí Khách hàng:

3. Quản lí Mặt bằng:

4. Quản lí Cho thuê:

5. Quản lí Dịch vụ:

6. Quản lí Vận hành:
a. Quản lí Vận hành – Dashboard:

b. Quản lí Vận hành – Bảo trì:

7. Quản lí Tài sản:

8. Quản lí Nhân sự:

9. Quản lí Tài chính:

10. Quản lí Tài liệu:

11. Báo cáo:
a. Báo cáo – Báo cáo đa dạng:

b. Báo cáo – Báo cáo thu chi:

c. Báo cáo – Báo cáo kiểm kê tài sản:

d. Báo cáo – Báo cáo kho:

12. Cài đặt:

 

Xem thêm >>.