Phần mềm quản lý in

I. Giới thiệu
Phần mềm quản lý in giúp khách hàng thuận tiện hơn trong việc quản lý đơn hàng, tính toán chính xác định mức vật tư, kiểm soát chặt chẽ kế hoạch sản xuất, cũng như thuận tiện hơn trong việc quản lý công nợ khách hàng, nhà cung cấp,.. Với các  tính năng đầy đủ, báo cáo đa dạng, Phần mềm quản lý in sẽ giúp quí khách hàng tiết kiệm được thời gian, chi phí quản lý, nâng cao kết quả kinh doanh.

II. Tính năng
1. Quản lý danh mục dòng sản phẩm

2. Quản lý định mức vật tư cho sản phẩm

3. Quản lý đơn đặt hàng

4. Quản lý kế hoạch sản xuất

5. Quản lý thu mua, kho vật tư

6. Quản lý giao hàng

7. Quản lý thu chi, công nợ khách hàng – nhà cung cấp

8. Báo cáo đa dạng

9.Hệ thống phân quyền theo tính năng, quản lý dễ dàng

10. Hệ thống chạy trực tuyến, truy cập mọi lúc mọi nơi
III. Demo
Để trải nghiệm thực tế phần mềm, vui lòng truy cập theo thông tin sau:
url: http://indemo.osales.vn
user: demo
pass:demo123