Hướng dẫn setup enviroment cho Nextjs project

Việc thiết lập các biến môi trường trong dự án NextJS bao gồm một số bước để đảm bảo rằng thông tin nhạy cảm của bạn được quản lý an toàn và có thể truy cập được trong các môi trường khác nhau. 1. Tạo một tệp `.env.local`: Trong thư mục gốc của dự án Next.js hãy tạo một tệp có tên `.env.local`. Tệp này sẽ lưu trữ các biến…

Hướng dẫn cách loại bỏ lỗi block domain khi render một trang web bên ngoài bằng iframe (Front End)

Trên thực tế chúng ta không thể control mọi thứ khi chúng ta render một trang web khác trong project của mình, điều đó giống như việc chúng ta đang vay mượn hình ảnh, nội dung, … của người khác để hiển thị và bất kỳ hành động nào mà chúng ta muốn điều phải có sự đồng ý của họ. Vậy giải pháp là gì?  – Đối với vấn đề…

Tổng quan các mô hình phát triển phần mềm

Cũng như mọi ngành sản xuất khác, qui trình là một trong những yếu tố cực kỳ quan trọng đem lại sự thành công cho các nhà sản xuất phần mềm, nó giúp cho mọi thành viên trong dự án từ người cũ đến người mới, trong hay ngoài công ty đều có thể xử lý đồng bộ công việc tương ứng vị trí của mình thông qua cách thức…