Phần mềm quản lý ký túc xá

Hệ thống Quản lý ký túc xá của Công ty phát triển phần mềm Quang trung với đa nền tảng (web admin, app android, app ios, desktop), đa dạng chức năng, cài đặt quản lý dịch vụ linh hoạt.