Phần mềm quản lý An sinh xã hội

Công nghệ phát triển: Phần mềm phát triển trên công nghệ ASP.Net; Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server.

Hệ thống phần mềm quản lý an sinh xã hội, được chia thành những phân hệ dưới đây:

  • Quản lý Bảo trợ xã hội

Phần mềm quản lý đối tượng bảo trợ xã hội là một sự tích hợp tổng thể nhất cho công tác quản lý các nhóm đối tượng thuộc diện bảo trợ xã hội của các đơn vị hành chính Nhà nước.

+ Xét duyệt đối tượng  phù hợp với điều kiện bảo trợ xã hội.

+ Quản lý sự biến động, thay đổi của các đối tượng Bảo Trợ Xã Hội.

+ Quản lý các chế độ chính sách, mức hưởng, mức hỗ trợ với từng đối tượng.

+ Quản lý địa chỉ của tối tượng bảo trợ theo thôn, xóm, xã phương và địa chỉ đối tượng.

+ Quản lý chế độ thẻ BHYT.

+ Lập các báo báo danh sách chi trả.

  • Quản lý người có công

Phần mềm quản lý người có công nhằm góp phần tin học quá trình xử lý thông tin, giải quyết thủ tục hành chính đơn giản, rõ ràng, đúng pháp luật.

+ Quản lý các cán bộ hoạt động trước cách mạng tháng tám.

+ Quản lý hồ sơ liệt sỹ.

+ Quản lý hồ sơ các anh hùng cách mạng.

+ Quản lý hồ sơ thương binh.

+ Quản lý hồ sơ các thanh niên xung phong.

+ Quản lý hồ sơ các bà mẹ Việt Nam anh hùng.

+ Quản lý hồ sơ các thương bệnh  binh và các thương binh.

+ Quản lý danh sách các hồ sơ người lao động kháng chiến bị thù địch tỳ đày.

+ Quản lý hồ sơ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

+ Quản lý danh sách các mộ liệt sỹ.

+ Lập các báo báo dánh sách nhận trợ cấp hàng tháng và đột xuất

  • Quản lý hộ nghèo

Phần mềm hệ thống thông tin quản lý hộ nghèo cung cấp môi trường làm việc giao tiếp điện tử hiện đại, trực tuyến và duy nhất hỗ trợ các cán bộ quản lý, lãnh đạo các cấp tỉnh, huyện, xã khai thác, sử dụng nhằm mục đích:

+ Cấp qua mã số (mỗi hộ nghèo được đặt 1 mã số thống nhất từ cấp tỉnh đến cấp huyện, cấp xã) bao gồm: Mã tỉnh, mã huyện, mã xã, số thứ tự của hộ nghèo theo từng xã.

+ Thông tin chi tiết về hộ nghèo của từng địa phương được theo dõi đầy đủ, kịp thời, chính xác.

+ Nhập hộ nghèo, tìm kiếm hộ nghèo

+ Lưu trữ, quản lý thông tin của tất cả các hộ nghèo, khẩu nghèo trong toàn tỉnh Vĩnh Phúc.

+ Có thể theo dõi chi tiết từng hộ thoát nghèo hoặc hộ mới rơi vào hộ nghèo qua rà soát tại từng địa phương.

+ Báo cáo danh sách hộ nghèo, hộ thoát nghèo, hộ cận nghèo, họ thoát cận nghèo…

+ Phần mềm tự tính kết quả điều tra, rà soát bao gồm tỷ lệ hộ nghèo, so sánh tỷ lệ hộ nghèo giữa các năm. Các biểu tổng hợp phân tích chi tiết số liệu theo yêu cầu

Báo giá:

Lưu ý: Giá trên có thể thay đổi theo số lượng đơn vị tham gia vào hệ thống, sẽ được báo giá cụ thể khi có số lượng chính xác.

–  Kinh phí chuyển giao hệ thống phần mềm cho các đơn vị : 01 Sở LĐTBXH; 07 Phòng LĐTBXH;  70 xã, phường, thị trấn:

                                                          3.830.000.000 đồng/hệ thống  

– Dịch vụ hỗ trợ, bảo trì, nâng cấp trong vòng 1 năm cho đơn vị tiếp theo:

               1.000.000 đồng/đơn vị

Tổng cộng:                                                             = 3.830.000.000 đồng

Xin chân thành cám ơn quý cơ quan.