Phần mềm QL CSDL Công chứng và Chứng thực

I. Giới thiệu chung

            Phần
mềm quản lý cơ sở dữ liệu công chứng và chứng thực  
do Công ty TNHH Phát triển phần mềm Quang
Trung
xây dựng và phát triển nhằm tin học hoá quản lý và giải quyết các
nghiệp vụ liên quan đến hợp đồng giao dịch công chứng, cung cấp kịp thời và
chính xác thông tin về tài sản công chứng, hạn chế những rủi ro, tranh chấp,
khiếu kiện có thể xảy ra.

           
Ngoài các chức năng, tiện ích đáp ứng nghiệp vụ công chứng, phần mềm còn tích
hợp các module quản lý tài sản ngăn chặn, chứng thực với các nghiệp vụ liên
quan. Giúp cho các cấp cơ quan như: Sở Tư pháp, Phòng tư pháp, các Tổ chức hành
nghề công chứng, UBND cấp xã, quản lý, tra cứu, chia sẻ dữ liệu đơn giản, chính
xác.

           
Công nghệ phát triển phần mềm đảm bảo hiện đại, tin cậy, bảo mật, dễ dàng nâng
cấp và mở rộng trong tương lai.

II.
Ưu điểm của phần mềm

 
 – Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu công chứng và chứng thức chạy
trên nền web, tạo thuận lợi cho người dùng có thể truy cập làm việc, tra cứu,
thống kê mọi lúc, mọi nơi.

 
 – Cơ sở dữ liệu dùng chung, lưu trữ dữ liệu lớn, lâu dài, chia sẻ
thông tin góp phần bảo đảm an toàn pháp lý, hạn chế rủi ro cho việc công chứng,
chứng thực các hợp đồng.

 
 – Cơ chế phân quyền linh hoạt, nhóm đối tượng, người dùng sử dụng đúng
chức năng làm việc, báo cáo và quyền khai thác dữ liệu;

 
 – Cung cấp thông tin ngăn chặn liên quan tới các tài sản, bất động sản
trong phạm vi địa phương;

 
 – Hệ thống tự động lưu lại các thông tin về tài sản giao dịch, các bên
liên quan trong hợp đồng. Giúp người dùng có thể tra cứu và kế thừa lại toàn bộ
dữ liệu mà không phải mất thời gian nhập mới từ đầu khi tạo giao dịch mới.

 
 – Đơn giản hóa các thao tác nghiệp vụ công chứng, chứng thực, dễ dàng
quản lý lịch sử các giao dịch.

 
 – Cung cấp thông tin tham chiếu cho các cơ quan hữu quan thông tin về các
hợp đồng, giao dịch đã công chứng, chứng thực trong phạm vi địa phương.

 
 – Hệ thống hỗ trợ các chức năng báo cáo, thống kê hợp đồng giao dịch đã
công chứng, chứng thực của từng tổ chức, thay thế việc báo cáo thủ công. Tích
hợp in theo biểu mẫu.

III.
Chức năng của phần mềm

 
 – Quản lý toàn bộ hợp đồng, giao dịch công chứng, chứng thực trên địa
bàn;

 
 – Quản lý lịch sử giao dịch hợp đồng tại các Tổ chức hành nghề công chứng

 
 – Quản lý và theo dõi trạng thái thay đổi của tài sản trên các hợp đồng/
văn bản công chứng, chứng thực

 
 – Quản lý thông tin ngăn chặn, tham khảo, giải tỏa tài sản theo công văn.

 
 – Hiển thị cảnh báo đối với tài sản đang ở trạng thái ngăn chặn, tham
khảo

 
 – Tạo và gửi các thông báo đến những đơn vị khác khi có nội dung công
việc hoặc văn bản cần thông báo.

 
 – Tạo và gửi tin nhắn nhắc việc của cấp trên cho cấp dưới.

 
 – Chức năng duyệt hợp đồng/ văn bản đã công chứng, chứng thực

 
 – Chức năng in hợp đồng/ văn bản theo biểu mẫu

 
 – Chức năng từ chối công chứng đối với hợp đồng/ văn bản đang xử lý

 
 – Chức năng hủy bỏ hợp đồng/ văn bản đã công chứng

 
 – Chức năng tạo phụ lục cho hợp đồng/ văn bản đã công chứng

 
 – Chức năng sao chép hợp đồng/ văn bản công chứng, chứng thực

 
 – Chức năng vô hiệu hợp đồng/ văn bản đã công chứng khi có văn bản vô
hiệu của cơ quan luật pháp

 
 – Kết xuất, in báo cáo thống kê theo mẫu Thông tư, báo cáo theo các mẫu
sổ công chứng, chứng thực và các báo cáo cụ thể để phù hợp với yêu cầu khai
thác của đơn vị

 
 – Tra cứu và tìm kiếm tài sản, hợp đồng giao dịch linh hoạt theo nhiều
tiêu chí lựa chọn

 
 – Thống kê lịch sử truy cập hệ thống, lịch sử cập nhật thông tin ngăn
chặn, tham khảo

 
 – Quản lý danh mục dùng chung cho toàn hệ thống, quản lý cấu hình, cập
nhật và phân quyền cho người sử dụng hệ thống

 
 – Hình thành CSDL tài sản để phục vụ việc sử dụng lại dữ liệu tài sản và
khai thác dữ liệu liên quan

 
 – Hình thành CSDL công dân, tổ chức để phục vụ việc sử dụng lại dữ liệu
công dân, tổ chức và khai thác dữ liệu liên quan

IV.
Công nghệ

    “Phần
mềm quản lý cơ sở dữ liệu công chứng và chứng thực
” được xây dựng dựa
trên:

 
 – Nền tảng Microsoft Net Framework 4.0/4.5.

 
 – Cơ sở dữ liệu SQL 2008 R2 trở lên.

 
 – Internet Information Services (IIS) 7.5 trở lên.

V. Chi phí chuyển giao phần
mềm

Lưu ý: Giá trên có thể thay đổi theo số lượng
đơn vị tham gia vào hệ thống, sẽ được báo giá cụ thể khi có số lượng chính xác.

–  Kinh phí chuyển giao Phần mềm quản lý cơ sở dữ
liệu công chứng, chứng thực cho đơn vị chủ quản (đơn vị Sở Tư pháp):                                  

70.000.000 đồng/đơn vị

–  Kinh phí chuyển giao Phần mềm quản lý cơ sở dữ
liệu công chứng, chứng thực cho các đơn vị Phòng công chứng và Văn phòng công
chứng: 

40.000.000 đồng/đơn
vị

–  Kinh phí chuyển giao Phần mềm quản lý cơ sở dữ
liệu công chứng, chứng thực cho các đơn vị Phòng Tư pháp cấp thành phố, huyện,
thị xã: 

30.000.000 đồng/đơn
vị

–  Kinh phí chuyển giao Phần mềm quản lý cơ sở dữ
liệu công chứng, chứng thực cho các đơn vị cơ sở (đơn vị cấp xã, phường, thị trấn): 

20.000.000 đồng/đơn
vị

– Chi phí đào
tạo chuyển giao công nghệ cho:

1.200.000 đồng/học
viên

– Dịch vụ hỗ
trợ, bảo trì, nâng cấp trong vòng 1 năm cho đơn vị tiếp theo:

               2.000.000 đồng/đơn vị 

Xin chân thành cám ơn quý cơ quan.

(Ghi
chú:
 Phần mềm là đối tượng không chịu thuế Giá trị gia tăng, có đủ điều kiện
thương mại
)

 Báo
giá này có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2020.