Phần mềm học thi trực tuyến

I. Giới thiệu
Giải pháp hỗ trợ công ty thực hiên việc huấn luyện, đánh giá nhân viên trực tuyến.
II. Tính năng
A. Dành cho học viên

 • Cung cấp cho học viên các bài học trực tuyến sinh động thông qua các slide.
 • Xếp lịch học, lịch thi cho học viên.
 • Học viên thực hiện các bài thi trắc nghiệm trực tuyến.
 • Đánh giá, xếp loại học viên.
 • Công cụ chat, trao đổi nội bộ linh hoạt.
 • Forum cộng đồng với đầy đủ các tính năng.

B. Dành cho quản trị

 • Quản trị người dùng.
 • Phân quyền theo chức năng, chi tiết cho từng người dùng.
 • Nhập bài học từ file powerpoint.
 • Nhập câu hỏi trắc nghiêm từ file excel.
 • Hệ thống báo cáo bằng biểu đồ trực quan, đầy đủ.

C. Nền tản, an ninh, an toàn.

 • Hệ thống chạy trên môi trường web.
 • Dữ liệu được mã hoá, hệ thống bảo mật cao.

III. Demo

Khách hàng có thể xem demo tại đây